Vzdělávací aktivity

 

Školní vzdělávací program

,,Hrajeme si a poznáváme svět"

                              Dítě a jeho tělo

                              Dítě a jeho psychika

                              Dítě a ten druhý

                              Dítě a společnost

                              Dítě a svět

 

Integrované bloky školního vzdělávacího programu v jednotlivých měsících:

Plán výchovných a vzdělávacích aktivit ve školním roce 2018/2019

 

Plavání - cílem plavecké výuky je seznámení a adaptace dětí na vodní prostředí, radost z pohybu ve vodě, nácvik správného dýchání ve vodě, vznášení a statické splývání, později poloha na prsou, potápění a orientace pod vodou, pády a skoky do vody. Výuka probíhá jednou týdně ve čtvrtek, po celý školní rok v Městských lázních pod vedením odborně proškolených učitelek MŠ. Na konci školního roku je vždy realizována ukázková hodina, kde mají rodiče možnost vidět, co se děti během roku naučily. Poplatek 1200,- Kč.

Angličtina - během celého školního roku, jsou děti hravou a nenásilnou formou v průběhu každodenních činností seznamovány se základy anglického jazyka. Zpravidla v podobě jednoduchých říkanek a písniček.

Tenisová přípravka - pod odborným vedením renomovaných trenérů probíhá jednou týdně v tělocvičně Střední školy Kostka. Děti se seznamují se základními pohybovými dovednostmi, zdokonalují se v nácviku házení a chytání, prostřednictvím speciální průpravné metodické řady si osvojí základní tenisové dovednosti. Poplatek 1500,- Kč/30 lekcí.

Keramika - v rámci spolupráce s keramickou dílnou SŠ Kostka a ZŠ Ohrada, děti docházejí na keramiku ve skupinkách, seznamují se se základy práce s keramickou hlínou, společně s jemnou motorikou rozvíjejí také svou fantazii a představivost.

Lyžařská školička - každoročně probíhá lyžařský výcvik. Dle aktuálních sněhových podmínek jsou s dětmi v areálu školy prováděny první lyžařské krůčky, spojené především se seznámením se s lyžařským prostředím, nošení, obouvání a zouvání lyží, udržení rovnováhy a nácvik základního lyžařského postoje. Zdokonalovací lyžařská výuka pak probíhá o víkendech individuálně ve Velkých Karlovicích. Zde se děti postupně učí metodiku zastavování a brzdění, sjezd šikmo svahem, zatáčení obloukem v pluhu, carvingovou vlnovku, jízdu na vleku. Několikrát v průběhu zimy, pak vyjíždíme se skupinkami dětí, dle jednotlivých úrovní na jednodenní výjezdová lyžařská dopoledne. Na konci zimní sezóny pořádáme společné závody pro děti i rodiče.

Bruslení - ve spolupráci s VHK Vsetín v měsících lednu a únoru místo plavání organizujeme školičku bruslení. Během pěti návštěv zimního stadionu si děti osvojí bruslařské základy a dovednosti a pohyb na ledové ploše.

Logopedie - v každé třídě má jedna z učitelek absolvován akreditovaný kurz MŠMT - Logopedický asistent. Dále spolupracujeme s Bc. Evou Müllerovou - speciální pedagog-logoped, která s dětmi 1x týdně v dopoledních hodinách provádí:

Individuální logopedická péče probíhá v odpoledních hodinách společně s rodiči. Cílem této spolupráce je také činnost diagnostická a pomoc rodičům při přípravě na povinnou školní docházku do první třídy ZŠ. 

Školka v přírodě - pilotní projekt ve školním roce 2016/2017 se nám velmi líbil a osvědčil, proto bychom rádi opakovali i v dalších letech. Jedná se o několika denní pobyt dětí v prostředí přírody Velkých Karlovic.

Během celého školního roku probíhají v mateřské škole tzv. tematické dny, které jsou spojeny buďto s aktuálními svátky, ročním obdobím nebo třídním vzdělávacím plánem např.:

 

 
Školní vzdělávací program - zkrácená verzeŠkolní vzdělávací program - zkrácená verze
 
 
 

 

                                     

 

 

      

 

Copyright 2017 Střední škola Kostka s.r.o.